post image
Der findes mange forskellige undersøgelsesmetoder og tests. Hvilke test eller undersøgelser der anvendes, afgøres ved hvad der ønskes afdækket og med hvilket formål, samt psykologens faglige og personlige ...

Testning

Undersøgelser

post image
Nogle familier kan have svært ved at finde et fælles fodfæste, have oplevelsen af at de deler et familieliv og en hverdag der afspejler de værdier familien og dennes medlemmer har hver især. Særligt det sidste kan ...

Familieterapi

Terapi

post image
  Der kan være mange ting der stiller sig i vejen for, at vi oplever parforholdet afspejler det der har betydning for os og som vi oplever vi har brug for fra vores partner. Nogle gange glemmer man hvorfor ...

Parterapi

Terapi

post image
  Her kan du læse om nogle eksempler på de foredrag og undervisningsforløb jeg kan tilbyde. Jeg tilrettelægger gerne et foredrag eller lignende ud fra dine ønsker og behov. Ved alle introduktioner står ...

Undervisning og foredrag

Undervisning og foredrag

post image
  Min praksis er placeret på Løjt Storegade 2c i Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa.  Praksis ligger i tilknytning til min bolig. Der er parkeringsmulighed lige udenfor praksis og  Bus 3 og Bus ...

Praksis

Praktisk information

post image
Mennesker som opsøger terapi gør det ofte fordi de oplever ting ved den måde de lever på, eller tænker om bestemte ting i livet på, som de ønsker at ændre. Ydmyghed er et essentielt omdrejningspunkt for mig i ...

Samtaleterapi

Terapi

post image
  Den kognitive praksis bygger på antagelsen om, at oplevede problemer opstår ved, at måden man tænker om oplevelser og begivenheder på, er uhensigtsmæssig og er med til at fastholde problemet. Terapien ...

Kognitiv terapi

Terapi

post image
Den narrative praksis handler om at mennesker skaber mening i gennem historier og fortællinger, såkaldte narrativer. Forståelsen bygger på at de historier vi fortæller om os selv og hinanden former vores liv. ...

Narrativ terapi

Terapi

post image
  Undersøgelsen indeholder følgende i varierende omfang og karakter, alt efter hvad der i samarbejde med myndigheden vurderes nødvendigt i den enkelte undersøgelse: Observation af forældre-barn-samspillet og ...

Forældrekompetenceundersøgelse

Undersøgelser

post image
Samtaleterapi Tilbydes til privatpersoner, arbejdspladser, foreninger mfl. Individuel samtale: 900,- kr. Parsamtaler: 1.700,- kr. Familiesamtaler: 1.700,- kr. Der betales kontant efter hver konsultation eller ...

Priser

Praktisk information, Terapi, Undersøgelser